Laholmspartiet - ditt lokala alternativ

Du kanske undrar vad Laholmspartiet är, och vilken politik vi driver?
Vi är en grupp personer med olik politisk bakgrund, som valet 2002 slog oss samman och bildade Laholmspartiet. Vår politiska inriktning är att driva de lokala frågorna och bli ditt lokala alternativ i Laholmspolitiken.

 

Laholmspartiets viktigaste frågor, som vi kommer

att driva under  valperioden 2019-2022.

 

Vi: vill skapa ett nytt starkt politiskt ledarskap som leder kommunen

med öppenhet, handlingskraft samt har en lyhördhet när det gäller kommuninvånarnas vilja.

 

Vi: kommer att bekämpa den vänskapskorruption, tystnadskultur och

nonchalans, som råder inom kommunens förvaltningar idag.

 

Vi: är det enda oppositions partiet i Laholm, och vi kämpar för att utveckla och försvara demokratin.

 

Vi: vill införa fria bussresor för pensionärer inom kommunen.

 

Vi: vill göra en grundlig satsning på det kommunala och enskilda vägnätet, för att få en genomgående god vägstandard.

 

Vi: vill genomföra en besparing på 20% på kommunens totala administration.

 

Vi: vill skjuta till ökade resurser till skolan, för att minska antalet

underkända elever.

 

Vi: vill köpa in Kungsladugården, och skapa ett helt nytt bostadsområde där.

 

Vi: vill genomföra 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön för de anställda inom vården och omsorg i kommunen.

 

Vi: vill bygga ut förskolorna så att alla barn som vill ha en plats ska få det, och att det finns en rimlig geografisk gräns hur långt den får vara placerad från hemmet.

 

Vi: vill skapa ett tryggare Laholm, genom att införa en lokal så kalllad kummunpolis, den ska bestå av vaktbolag och ska vara komplement till polisen.

 

Vi: vill ha kvar biltrafiken på stranden i Mellbystrand, den gör stranden åtkomlig för barnfamiljer, äldre och rörelsehindrade.

 

Vi: vill verka för att i lokala ordningsföreskrifterna införa förbud mot tiggeri på offentlig plats inom Laholms kommun.

 

Vi: vill verka för ett ”brexit” med Laholmsbuktens Va, och återgå till att Laholm själv sköter sin verksamhet när det gäller vatten och avlopp.

 

 

 

 
  •  

  •