18. feb, 2018

6 Februari 2017

Reservation

 

Härmed reserverar jag mig mot beslut antagit i demokrati-och organisationsberedningen, den 6 februari 2017, gällande återkallande av uppdrag för ledamöterna i socialnämnden.

Vi anser att det inte är förenligt med kommunallagen 4 kap.10 a §

 

Det förslag till organisationsförändring av socialnämnden som förts fram av kommunledningen, och presidiet i demokrati-och organisationsberedningen, är mer en vendetta mellan olika politiska falanger än en förbättring av nämndens verksamhet.

Att man i det förslag, som man nu för fram, skall göra justeringar i nämndens verksamhetsområde, är ingen orsak till att göra dessa drastiska förändringar som nu föreslås.

Sedan är det ett mycket märkligt förslag, att när nämnden skall lämna ifrån sig verksamheter, så skall den utökas med två ledamöter. För tidigare linje under åren har varit att dra ned antalet ledamöter i nämnderna.

 

Vi vill påpeka att kultur-och utvecklingsnämnden, har blivit av med de mesta av sina tunga verksamheter, men där har man inte gjort några organisationsförändringar av nämnden, vilket hade varit mer motiverat i så fall.

 

Det är den politiska kommunledningen som inte håller måttet och har visat upp en otrolig inkompetens, när det gäller att handskas med viktiga frågor, man gömmer sig bakom tjänstemännen, och dessa har till uppgift med sitt paragrafrytteri sätta demokratin ur spel.

 

 Det inte har inte framkommit några som helst anmärkningar mot nämnden och dess ordförande, som bevisar att de har misskött sina uppdrag.

De har heller inte missköt nämndens ekonomi, eller gjort något som skadat de kommunmedborgare som är beroende av socialnämndens verksamhet.

 

Därför har demokrati-och organisationsberedningen inte något med denna fråga att göra, beredningen skall inte vara ett verktyg för politiska partier som vill utesluta obekväma politiker.

 

Det är ett mycket fult sätt av de som ställer sig bakom det föreslag som förs fram av presidiet.

Att få en kommunal beredning att tvätta deras skitiga byk, det är upp till partierna att föreslå och avskeda kandidater, och inte Demokrati-och organisationsberdningen.

Och därför kommer vi aldrig att ställa oss bakom detta trixande som nu förekommer, utan vi är beredda att pröva det rättsligt om kommunfullmäktige antar förslaget.

 

 

Laholm den 6 februari 2017

 

…………………………………………..

Laholmspartiet.