18. feb, 2018

23 Maj 2017

Laholmspartiets motförslag till presidiets slutrapport gällande politisk organisation för

Laholms kommun, inför mandatperioden 2019-2022

                                

 

 

  1. 1.      En 50 % tjänst som kommunråds avskaffas, i den nya organisationen, skall det vara ett kommunråd på 100 % tjänst, och ett oppositionsråd på 50 % tjänst
    1. 2.      Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan överförs till barn-och ungdomsnämnden

 

  1. 3.      Övrig verksamhet inom kultur-och utbildningsnämnden överförs till kommunstyrelsen eller annan lämplig nämnd

 

  1. 4.      Kultur-och utvecklingsnämden avvecklas.

 

  1. 5.      Kommunstyrelsen, barn-och ungdomsnämnden och miljö-och byggnadsnämnden utökas med två ledamöter samt två ersättare.

 

 

Laholm den 23 maj 2017

 

 

…………………………………………..

       Bertil Johansson