Blogg

8. sep, 2018

Välkomna att besöka oss i det soliga Laholm

7. sep, 2018

Kom gärna och hälsa på oss
Fråga oss gärna om ni undrar något

6. sep, 2018

Nu har vi satt upp husvagnen i Våxtorp
Välkomna att hälsa på oss imorgon på marknaden

18. feb, 2018

Laholmspartiets motförslag till presidiets slutrapport gällande politisk organisation för

Laholms kommun, inför mandatperioden 2019-2022

                                

 

 

  1. 1.      En 50 % tjänst som kommunråds avskaffas, i den nya organisationen, skall det vara ett kommunråd på 100 % tjänst, och ett oppositionsråd på 50 % tjänst
    1. 2.      Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan överförs till barn-och ungdomsnämnden

 

  1. 3.      Övrig verksamhet inom kultur-och utbildningsnämnden överförs till kommunstyrelsen eller annan lämplig nämnd

 

  1. 4.      Kultur-och utvecklingsnämden avvecklas.

 

  1. 5.      Kommunstyrelsen, barn-och ungdomsnämnden och miljö-och byggnadsnämnden utökas med två ledamöter samt två ersättare.

 

 

Laholm den 23 maj 2017

 

 

…………………………………………..

       Bertil Johansson

          

 

18. feb, 2018

Reservation

 

Härmed reserverar jag mig mot beslut antagit i demokrati-och organisationsberedningen, den 6 februari 2017, gällande återkallande av uppdrag för ledamöterna i socialnämnden.

Vi anser att det inte är förenligt med kommunallagen 4 kap.10 a §

 

Det förslag till organisationsförändring av socialnämnden som förts fram av kommunledningen, och presidiet i demokrati-och organisationsberedningen, är mer en vendetta mellan olika politiska falanger än en förbättring av nämndens verksamhet.

Att man i det förslag, som man nu för fram, skall göra justeringar i nämndens verksamhetsområde, är ingen orsak till att göra dessa drastiska förändringar som nu föreslås.

Sedan är det ett mycket märkligt förslag, att när nämnden skall lämna ifrån sig verksamheter, så skall den utökas med två ledamöter. För tidigare linje under åren har varit att dra ned antalet ledamöter i nämnderna.

 

Vi vill påpeka att kultur-och utvecklingsnämnden, har blivit av med de mesta av sina tunga verksamheter, men där har man inte gjort några organisationsförändringar av nämnden, vilket hade varit mer motiverat i så fall.

 

Det är den politiska kommunledningen som inte håller måttet och har visat upp en otrolig inkompetens, när det gäller att handskas med viktiga frågor, man gömmer sig bakom tjänstemännen, och dessa har till uppgift med sitt paragrafrytteri sätta demokratin ur spel.

 

 Det inte har inte framkommit några som helst anmärkningar mot nämnden och dess ordförande, som bevisar att de har misskött sina uppdrag.

De har heller inte missköt nämndens ekonomi, eller gjort något som skadat de kommunmedborgare som är beroende av socialnämndens verksamhet.

 

Därför har demokrati-och organisationsberedningen inte något med denna fråga att göra, beredningen skall inte vara ett verktyg för politiska partier som vill utesluta obekväma politiker.

 

Det är ett mycket fult sätt av de som ställer sig bakom det föreslag som förs fram av presidiet.

Att få en kommunal beredning att tvätta deras skitiga byk, det är upp till partierna att föreslå och avskeda kandidater, och inte Demokrati-och organisationsberdningen.

Och därför kommer vi aldrig att ställa oss bakom detta trixande som nu förekommer, utan vi är beredda att pröva det rättsligt om kommunfullmäktige antar förslaget.

 

 

Laholm den 6 februari 2017

 

…………………………………………..

Laholmspartiet.