18. feb, 2018

11 September 2017

 

Motion till kommunfullmäktige

Laholms kommun

 

Måndagen den 28 augusti, hade Laholms kommun och LBVA ett informationsmöte gällande dagvattenutbyggnaden i Mellbystrand.

 

Mötet var mycket dåligt förberett, och slutade farsartat, där de som har ansvar för utbyggnaden inte kunde förklara vad det var som de skulle informera om.

 

Det som framkom på möte, ställer många frågor, om hur man från LBVA och Laholms kommun har hanterat detta ärende.

Allt visar på att det finns en stor inkompetens bland chefer och handläggare när det gäller att informera berörda fastighetsägare.

Och detta är inget nytt, för det beror i sin tur på en svag och nästan obefintlig politisk ledning.

 

Frågan är då, är den utredning som var underlag för kommunfullmäktiges beslut trovärdig och förankrad bland berörda fastighetsägare, som den bästa lösningen för omhändertagande

av dagvattnet i Mellbystrand?

 

All tyder på att det inte är så, när man inte kunde presentera en fullvärdig och trovärdig plan på informationsmötet, så var sannolikt inte underlaget för kommunfullmäktigs beslut riktigt underbyggt och trovärdigt.

 

Vid beslutet i kommunfullmäktige var vi ett antal ledamöter som yrkade på återremiss, men majoriteten beslutade att bifalla kommunstyrelsens och LBVA förslag.

Det hade varit klokt att återremittera och granskat underlaget en runda till, och framförallt försöka att få en trovärdig dialog med de berörda fastighetsägarna.

 

För att få trovärdighet gäller det att lyssna på kommunmedborgarna, och försöka att tillmötesgå dem så långt det är möjligt, och inte som ni nu gör, genom att använda lagstiftningen för att köra över dem.

 

 

Därför kräver Laholmspartiet :

 

  1. Att: kommunfullmäktige river upp beslutet från 2017-05-30

 

  1. Att: kommunfullmäktige ger LBVA i uppdrag att informera, och omförhandla fram ett nytt beslutsunderlag för kommunfullmäktige, som är förankrad hos berörda fastighetsägare.

 

Laholm den 11 september 2017

 

……………………………………………..

Bertil Johansson

Laholmspartiet.