18. feb, 2018

13 December 2017

Motion till kommunfullmäktige

Laholms kommun

 

I bugetdebatten den 28 november, talade flera partier om hur viktigt det är att satsa på landsbyggden, men det var väl bara tomt prat som vanligt.

För när det kommer till allvar med att infria att hela Sverige skall leva, då är man inte så snabb att infria detta löfte.

Ett ”lysande” exempel, är att man nu släcker ner gatlyktor som står ensamma, och som skäl anför man att kostnaderna för dessa lampor är för hög.

Vad man inte tar hänsyn till, att dessa gatlampor på landsbyggden är viktiga för de som bor där, att mörklägga vissa platser av landsbyggden är inte acceptabelt.

Ett sådant exempel är den nu nedsläckta gatlampan i Göstorp, det kan tyckas att det är en liten fråga, men för de som bor där, är det en stor fråga.

Det är också förvånande varför ingen har pratat med de som är berörda, och kunnat få fram en lösning på problemet, innan man släckte ner gatlampan.

Det verkar som det har blivit en vana att köra över kommuninvånarna, sedan är det ett underligt svar Erling Cronqvist kommer med, att han hoppas på att det går att lösa problemet.

Han verkar inte ha förstått, att det är vi politiker som bestämmer, och det är tjänstemännen som skall utföra våra beslut.

Man kan inte gömma sig bakom tjänstemännen, och tro att de skall lösa frågan, och i detta fall är jag på det klara med, att lampan skall tändas igen, och om det krävs skall kommunen ta kostnaderna för detta.

 

Därför föreslår Laholmspartiet att kommunfullmäktige beslutar:

1.Att:kommunstyrelsen  får i uppdrag, att tillsammans med de boende i Göstorp, som är berörda av att denna gatlampa har släkts ner, att  hitta en utväg för  att få den tänd igen.

2.Att: denna gatlampa tänds upp igen så snart som möjligt

 

Laholm den 13 december 2017

…………………………………………….

Bertil Johansson

Laholmspartiet.