18. feb, 2018

Text

Motion till kommunfullmäktige

Laholms kommun

 

 

För några veckor sedan kunde man läsa i pressen att Lions golfbollar i Lagan är en miljöfara och nedskräpning.

Och nu skall länsstyrelsen och Laholms miljökontor utreda ärendet vidare, men en nedskräpning som man glömmer av sjöar och åar, är alla de fiskedrad och linor, som fastnar i att grenar och dylikt, och blir kvar på botten.

Och många av dessa drag har blysänken, bly är ett mycket giftigt ämne som inte skall ligga ute i naturen, vid jakt får man inte använda blyhagel längre, på grund av att blyet inte skall spridas ut i markerna och vattendragen.

 

Det måste vara en stor mängd fiskedrag och som under åren har fastnat på Lagans botten, och om man leker med tanken 1000 fiskare fiskar i Lagan, och dessa sätter i genomsnitt 4 drag per person, det blir 4000 drag per säsong.

 

Detta är en avsevärd nedskräpning, som ingen gör något åt, för den syns inte, och det är Laholms kommun som har ansvaret, eftersom de driver fisket och har intäkter för försäljningen av fiskekorten.

 

Jag är inte emot fisket i Lagan, utan det skall utvecklas och bli bättre efterhand, men någon måste ta ansvaret för den nedskräpning som blir till följd av fisket. Och detta är ett problem på många orter där det bedrivs ett intensivt fiske.

 

Därför föreslår Laholmspartiet:

 

 

  1. Att: miljökontoret får i uppdrag att genomföra en inventering av Lagans botten, och reda ut, hur omfattande nerskräpningen är.

 

  1. Att: en plan utarbetas, som gäller en städning av Lagans botten efter avslutad fiskesäsong varje år.