18. feb, 2018

1 Januari 2018

Motion till kommunfullmäktige

Laholms kommun

 

 

Hur kan en budget på 200 000 sluta på en förlust för kommunen på 1,5 miljoner?

 

Den bedriften lyckades kultur-och utvecklingsnämnden med, när det gäller beachvolleyboll tävlingarna i Mellbystrand sommaren 2017.

Att få ett så stor underskott bevisar att man inte har haft kontroll över ekonomin, samt inte haft kompetens att styra ett sådant stort arrangemang.

Man kan heller inte ge en exakt siffra vad det kommer att sluta på, utan man säger ”runt 1,5 miljoner kostade kommunens insats ”alltså kan man befara att kostnaden är ännu större.

 

Det är upprörande att man ser så lätt på detta slöseri med skattepengar, och man kan undra varför inte kultur-och utvecklingsnämndens ledamöter reagerat på detta slöseri.

Alla politiska partier som har ledamöter i nämnden, är skyldiga till att detta slöseri med skattebetalarnas pengar har varit möjligt.

 

Det är upprörande att man kan kasta ut så mycket pengar på detta trams som denna tävling var, men man kan inte erbjuda kommunens pensionärer gratis bussresor eller hålla en gatlykta tänd så att skolbarnen slipper stå i mörker och vänta på skolbussen, där driftkostnaden är 600 kr om året.

 

Det hjälper inte att man ger ut skrifter där man skryter om hur duktiga man varit, eller man tar hjälp av konsultbolag, som visar på stort annons  värde, att resonera så är också trams, det är bara fiktiva värden man räknar fram inget annat.

 

Vad som skall fram, är det verkliga förlusterna som kommunen har haft i sammaband med detta arrangemang. 

Det som skall redovisas är de verkliga kostnaderna, där varje enskild kostnad redovisas krona för krona, ochinte i klumpsummor.

 

 

 

Därför kräver Laholmspartiet svar på följande frågor:

 

  1. Hur har den förlöpande uppföljningen bedrivits?

 

  1. 2.      När fick man klart för sig, att budgeten skulle överskridas?

 

  1. Vilka åtgärder vidtogs?

 

  1. Blev kommunstyrelsen informerad, och i så fall när?

 

  1. Vilka åtgärder vidtogs från kommunstyrelsens sida?

 

 

Vidare kräver vi:

 

  1. Att ekonomiavdelningen får i uppdrag att granska och redovisa de verkliga kostnaderna som kommunen haft för beachvolleyboll tävlingarna sommaren 2017

 

  1. Att denna granskning redovisas för kommunfullmäktige.

 

 

Laholm den 1 januari 2018

 

…………………………………………

       Bertil Johansson