18. feb, 2018

15 Januari 2018

Motion till kommunfullmäktig

Laholms kommun

 

När det blev känt att ekonomin hade gått överstyr för beachvollyboll tävlingarna, har det kommit in olika förslag till lösningar för ansavarsfrågan. Att göra en polisanmälan, eller tvångsförvalta nämnden är inga lösningar som kommer att vara gångbara för att få stopp på att skattepengar blöder ut från nämndens ansvarsområde.

Det är istället fråga om politiskt ledarskap och inget annat, det är vi politiker som sitter i kommunfullmäktige som skall se att till att få utrett vad som hänt, och kräva ut ansvar av Kun.s nämndpolitiker och tjänstemän.

När det gäller beachvollyboll tävlingarna, är det häpnadsväckande, att politikerna inte har tagit ett enda beslut om att om att genomföra turneringen, utan det är tjänstemännen som har på eget bevåg kört tävlingen.

Då är frågan, hur är det möjligt att en hel nämnd, som har sammanträde varje månad, och ordföranden för nämnden som har en tjänstgöringsgrad på 45 % inte lyckats att ta reda på vad som har pågått?

Varför har inte kommunstyrelsen beredningsutskott inte reagerat på kostnadsutvecklingen när de blev informerade?

Kommunstyrelsen har ett stort ansvar i denna fråga, grund av sin passivitet, man borde reagerat omedelbart när det kom fram att kostnaderna hade skenat iväg, det var först när Laholms Tidning skrev om fiaskot som man vaknade.

 Vad som är ännu mer otroligt är att förvaltningschefen för Kun, har i princip haft fria händer att göra som han vill utan ta hänsyn till att kostnaderna skenade iväg.

Det är inte första gången som han haft hand om projekt där kostnaderna har blivit mångdubbelt så stora som det varit beräknat.

Det är dags nu att ifrågasätta förvaltningschefens kompetens, han har vid flera tillfällen visat att han inte håller måttet, när det gäller att klara av kostnadsutvecklingen i de projekt han och nämnden har hand om.

Därför kräver vi att Kun.s förvaltningschef stängs av från sin tjänst, och sägs upp med omedelbar verkan.

Det måste få konsekvenser för den som inte följer politiska beslut, utan kör egna race, och slösar med skattebetalarnas pengar.

Nu gäller det att visa politiskt ledarskap, och upprätta förtroendet inför kommuninvånarna, vi är bredda och göra det, men då är frågan.

Är övriga partier och politiker det?

 

 

Därför kräver Laholms partiet:

 

 

  1. 1.      Att förvaltningschefen för Kultur-och utvecklingsnämnden stängs av från sin tjänst och avskedas med omedelbar verkan

 

  1. 2.      Att ledamöterna i Kultur- och utvecklingsnämnden byts ut.

 

 

Laholm den 15 januari 2018

 

………………………………………….

       Bertil Johansson