24. jan, 2019
24. jan, 2019
21. mar, 2018

Motion till kommunfullmäktige

Laholms kommun

 

 Tiggeri, är något som vi inte skall ha på våra gator och torg, där mäniskor tvingas till att tigga åt ligor som agerar över hela Europa.

 

Och lögnen, om att tiggeriet inte skulle var organiserat sprack när Uppdrag granskning visade programmet lyckolandet.

Där man kartlagt hur internationella ligor utnyttjar tiggare till att tigga ihop pengar till dem, samt i spåren av tiggeriet även förekommer annan brottslighet som prostitution, stölder och rån.

 

Vi har tidigare fått en annan bild av tiggeriet i Sverige, där myndigheter som polisen, socialtjänsten och en del andra organisationer fört oss bakom ljuset och, påstått att tiggeriet inte är organiserat .

 

Nu är det inte bara Eu migranter som tigger här i Laholm, nu finns det även svenskar som har fått för vana att gå omkring och tigga, och det är allvarligt om tiggeri blir ett accepterat beteende på gator och torg.

 

Jag har tidigare varit skeptisk till ett förbud mot tiggeri, men har nu blivit överbevisad om att det tiggeri, som förekommer är förknippat med organiserad grov brottslighet, och för att bekämpa denna är ett förbud ett led i detta.

 

Det verkar som att ett nationellt tiggeriförbud är på väg, men det kan ta lång tid innan en sådan lag antas av riksdagen, och under tiden frodas denna organiserade brottslighet. Därför är det bra om olika kommuner fattar beslut om lokala tiggeriförbud, för det trycker på regering och riksdag att agera.

 

 

Därför förslår Laholmspartiet

 

 1. Att, kommunfullmäktige beslutar, att i lokala ordningsföreskrifter införa ett förbud om att allt tiggeri på offentlig plats inom Laholms kommun är förbjudet.

 

 1.  Att, på privat plats är det markägaren som bestämmer om det får förekomma tiggeri.

 

 

 1.  Att, organisationer som har tillstånd att bedriva insamlingar undantas från förbudet. 

 

 

 

Laholm den 11 oktober 2017

 

 

………………………………………………

       Bertil Johansson

 

 

 

18. feb, 2018

Motion till kommunfullmäktig

Laholms kommun

 

När det blev känt att ekonomin hade gått överstyr för beachvollyboll tävlingarna, har det kommit in olika förslag till lösningar för ansavarsfrågan. Att göra en polisanmälan, eller tvångsförvalta nämnden är inga lösningar som kommer att vara gångbara för att få stopp på att skattepengar blöder ut från nämndens ansvarsområde.

Det är istället fråga om politiskt ledarskap och inget annat, det är vi politiker som sitter i kommunfullmäktige som skall se att till att få utrett vad som hänt, och kräva ut ansvar av Kun.s nämndpolitiker och tjänstemän.

När det gäller beachvollyboll tävlingarna, är det häpnadsväckande, att politikerna inte har tagit ett enda beslut om att om att genomföra turneringen, utan det är tjänstemännen som har på eget bevåg kört tävlingen.

Då är frågan, hur är det möjligt att en hel nämnd, som har sammanträde varje månad, och ordföranden för nämnden som har en tjänstgöringsgrad på 45 % inte lyckats att ta reda på vad som har pågått?

Varför har inte kommunstyrelsen beredningsutskott inte reagerat på kostnadsutvecklingen när de blev informerade?

Kommunstyrelsen har ett stort ansvar i denna fråga, grund av sin passivitet, man borde reagerat omedelbart när det kom fram att kostnaderna hade skenat iväg, det var först när Laholms Tidning skrev om fiaskot som man vaknade.

 Vad som är ännu mer otroligt är att förvaltningschefen för Kun, har i princip haft fria händer att göra som han vill utan ta hänsyn till att kostnaderna skenade iväg.

Det är inte första gången som han haft hand om projekt där kostnaderna har blivit mångdubbelt så stora som det varit beräknat.

Det är dags nu att ifrågasätta förvaltningschefens kompetens, han har vid flera tillfällen visat att han inte håller måttet, när det gäller att klara av kostnadsutvecklingen i de projekt han och nämnden har hand om.

Därför kräver vi att Kun.s förvaltningschef stängs av från sin tjänst, och sägs upp med omedelbar verkan.

Det måste få konsekvenser för den som inte följer politiska beslut, utan kör egna race, och slösar med skattebetalarnas pengar.

Nu gäller det att visa politiskt ledarskap, och upprätta förtroendet inför kommuninvånarna, vi är bredda och göra det, men då är frågan.

Är övriga partier och politiker det?

 

 

Därför kräver Laholms partiet:

 

 

 1. 1.      Att förvaltningschefen för Kultur-och utvecklingsnämnden stängs av från sin tjänst och avskedas med omedelbar verkan

 

 1. 2.      Att ledamöterna i Kultur- och utvecklingsnämnden byts ut.

 

 

Laholm den 15 januari 2018

 

………………………………………….

       Bertil Johansson

 

 

18. feb, 2018

Motion till kommunfullmäktige

Laholms kommun

 

 

Hur kan en budget på 200 000 sluta på en förlust för kommunen på 1,5 miljoner?

 

Den bedriften lyckades kultur-och utvecklingsnämnden med, när det gäller beachvolleyboll tävlingarna i Mellbystrand sommaren 2017.

Att få ett så stor underskott bevisar att man inte har haft kontroll över ekonomin, samt inte haft kompetens att styra ett sådant stort arrangemang.

Man kan heller inte ge en exakt siffra vad det kommer att sluta på, utan man säger ”runt 1,5 miljoner kostade kommunens insats ”alltså kan man befara att kostnaden är ännu större.

 

Det är upprörande att man ser så lätt på detta slöseri med skattepengar, och man kan undra varför inte kultur-och utvecklingsnämndens ledamöter reagerat på detta slöseri.

Alla politiska partier som har ledamöter i nämnden, är skyldiga till att detta slöseri med skattebetalarnas pengar har varit möjligt.

 

Det är upprörande att man kan kasta ut så mycket pengar på detta trams som denna tävling var, men man kan inte erbjuda kommunens pensionärer gratis bussresor eller hålla en gatlykta tänd så att skolbarnen slipper stå i mörker och vänta på skolbussen, där driftkostnaden är 600 kr om året.

 

Det hjälper inte att man ger ut skrifter där man skryter om hur duktiga man varit, eller man tar hjälp av konsultbolag, som visar på stort annons  värde, att resonera så är också trams, det är bara fiktiva värden man räknar fram inget annat.

 

Vad som skall fram, är det verkliga förlusterna som kommunen har haft i sammaband med detta arrangemang. 

Det som skall redovisas är de verkliga kostnaderna, där varje enskild kostnad redovisas krona för krona, ochinte i klumpsummor.

 

 

 

Därför kräver Laholmspartiet svar på följande frågor:

 

 1. Hur har den förlöpande uppföljningen bedrivits?

 

 1. 2.      När fick man klart för sig, att budgeten skulle överskridas?

 

 1. Vilka åtgärder vidtogs?

 

 1. Blev kommunstyrelsen informerad, och i så fall när?

 

 1. Vilka åtgärder vidtogs från kommunstyrelsens sida?

 

 

Vidare kräver vi:

 

 1. Att ekonomiavdelningen får i uppdrag att granska och redovisa de verkliga kostnaderna som kommunen haft för beachvolleyboll tävlingarna sommaren 2017

 

 1. Att denna granskning redovisas för kommunfullmäktige.

 

 

Laholm den 1 januari 2018

 

…………………………………………

       Bertil Johansson