15. sep, 2019
19. apr, 2018

Till Kommunfullmäktige Laholms kommun

 

Härmed avstyrker Laholmspartiet ansvarfrihet för Kultur-och utvecklingsnämden och Kommunstyrelsen, orsaken till vår avstyrkan är följande:

 

  1. Kun, har vid ett flertal tillfällen visat att den inte har haft grepp om sin förvaltning, detta har fått till följd att ett flertal av deras projekt har havererat  och blivit mångdubbelt fördyrade.

Det senaste haveriet som gäller beachvolleyboll och cykeltävlingarna  går över alla gränser, och visar på att nämndens ledamöter inte håller måttet för att sitta i en kommunal nämnd.

 

 

  1. Kommunstyrelsen har liksom Kun. lika stort ansvar för det som hänt, man kände till att ekonomin för beachvolleyboll tävlingarna hade dragit iväg över det beviljade beloppet sommaren 2017 men gjorde inget för att stoppa slöseriet med skattepengar.

Både Kun. och Kommunstyrelsen har uppvisat ett otroligt dåligt ledarskap.

Det har istället varit vänskapskorruption och tystnadskultur som har varit ledstjärnan för deras handlande.

 

 

 

 

 

Laholm den 17 april 2018

 

………………………………………………….

Bertil Johansson

Laholmspartiet.

 

18. feb, 2018

Interpellation, till Kultur-och utvecklingsnämdens

ordförande Cecilia Roos

 

För några dagar sedan kunde man läsa i Hallandsposten ett uttalande av Kun.s ordförande hon sade följande ”vi måste vara mer insatta och se att vi verkligen gör de saker vi ska göra”.

Det är häpnadsväckande, här uttalar en ordförande sig, att hon och hela nämnden inte är insatt i vad den skall syssla med.

 

Av det uttalandet kan man då utläsa, att här finns en nämnd som består av nio ordinarie ledamöter, och nio ersättare, samt en ordförande som har en 45 % tjänstgöring, och hela nämndens arvode kosta skattebetalarna omkring 837 000 om året, det är mycket pengar att betala för ett gäng som inte vet vad de skall syssla med.

 

Hela den karusellen med havererade projekt, och tjänstemän kört egna race, beror på att nämnden inte har varit aktiv och stark nog för att och styra upp verksamheten, det är en uppvisning i ett otroligt dålig ledarskap.

 

Kommunchefen fick i uppdrag att utreda oegentligheterna som förekommit i Kun.s verksamhet, en ganska tunn och mager utredning, men den visade ändå på allvarliga brister och en vårdslös ekonomisk hantering av skattepengar.

Udden riktades mot förvaltningschefen och kulturchefen, som fick sluta och en av den sade upp sig själv.

Det var rätt att dessa två personer försvann fån förvaltningen, men det känns ändå som ett bondeoffer, för politikerna har huvudansvaret för nämndens verksamhet, dessa försöker nu smyga undan i skuggorna och hoppas på att det hela blåser över.

 

Sedan är det underligt, att det var först när tidningarna börjad skriva om beachvollyboll tävlingarna som man började reagera och hela härvan kom i dager. Man kan undra om det inte hade skrivits om det, hade man då för avsikt att tysta ner det hela, trots att Kun.s svindlande affärer har varit kända i flera år.

 

Jag kan upplysa dig om, att jag för precis ett år sedan tog upp ett antal frågor med dig när det gällde Kun.s projekt som hade havererart ekonomiskt det var Visit Laholm, och möblerna till Osbeck, sedan ställde jag frågor om Lugnarohögen och Relax fishing, då sade du, att du och nämnden hade full kontroll över ekonomin och projekten.

Vi ser nu vilken kontroll ni hade, och det är beklämmande att ni i nämnden försöker klamra er fast vid era uppdrag som ni misskött så totalt.

Om du vill friska upp ditt minne vad du svarade på min interpellation i februari 2017, så kan du lyssna på den på webbutsändningen från kommunfullmäktige.

 

 

 

 

Därför kräver jag att du svarar på följande frågor:

 

  1. 1.      Det blev känt redan i somras att kostnaderna för beachvolley tävlingarna hade överskridits, varför reagerade ni inte då?

 

  1. 2.      Om pressen inte hade skrivit om Kun.s skandaler, hade ni då tystat ner dem som ni brukar göra?

 

  1. 3.      Du har uttalat dig, att ni måste vara mer insatt och se att vi gör de saker vi ska göra, skall man tolka detta uttalande så, att ni i nämnden inte har förstått ert uppdrag?

 

  1. 4.      Tycker du, att du som ordförande, och övriga nämndsledamöter kan sitta trots alla försummelser och misstag ni gjort?

 

Laholm den 8 februari 2018

 

…………………………………………..

       Bertil Johansson

       Laholmspatriet.

 

 

 

18. feb, 2018

Interpellation till miljö-och byggnadsnämndens

ordförande Ove Bengtsson

 

 

Ända sedan det blev känt att det skulle byggas en telemast i Mellbystrand, har de närboende till denna mast protesterat mot detta bygge.

 

Ändå har miljö-och byggnadsnämnden i Laholm efter känt mönster ställt sig på byggherrens sida, och kört över alla de som ville hitta alternativa platser till denna mast.

Och man använder samma taktik, som under utbyggnaden av vindkraften, och när det gäller kvarteret hästen, man allierar sig med byggherrarna, och struntar i alla folkliga protester.

 

Det som miljö-och byggnadsnämnden skriver i beslut till bygglov, att platsen där masten nu är byggd inte stör de närboende är rent nonsens, den syns långväga omkring, och den stör grannarnas tv mottagning.

 

Och det blir inte bättre av att ordföranden för miljö-och byggnadsnämnden försöker att smita ifrån sitt ansvar, när det gäller de störningar som nu uppkommit, på av grund av att man beviljat bygglov för masten på nuvarande plats.

Det är många underliga turer i denna fråga, där miljö-och byggnadsnämndens ordförande har lovat att kommunen skall stå för kostnaderna för den utrustningen som behövs för att avhjälpa störningarna, och sedan förnekar han att han har lovat det. Hur man än försöker slingra sig från politiskt håll i Laholms kommun, har man ett ansvar gentemot sina kommuninvånare, om man fattar beslut som drabbar dem på ett negativt sätt.

 

Därför ställer jag följande frågor till miljö-och byggnadsnämndens ordförande:

 

 

  1. Vilket ansvar tycker du kommunen har när det gäller störningarna som uppkommit i

samband med mastbygget i Mellbystrand?

 

  1. Har du lovat att kommunen skall ta kostnaderna för den utrustning som krävs för att

avhjälpa dessa störningar?

 

  1. Och på vilket sätt har du bemött de personer som varit i kontakt med dig i denna fråga?

 

 

 

Laholm den 9 augusti 2017

 

……………………………………….

        Bertil Johansson

        Laholmspartiet.