19. apr, 2018

17 April 2018

Till Kommunfullmäktige Laholms kommun

 

Härmed avstyrker Laholmspartiet ansvarfrihet för Kultur-och utvecklingsnämden och Kommunstyrelsen, orsaken till vår avstyrkan är följande:

 

  1. Kun, har vid ett flertal tillfällen visat att den inte har haft grepp om sin förvaltning, detta har fått till följd att ett flertal av deras projekt har havererat  och blivit mångdubbelt fördyrade.

Det senaste haveriet som gäller beachvolleyboll och cykeltävlingarna  går över alla gränser, och visar på att nämndens ledamöter inte håller måttet för att sitta i en kommunal nämnd.

 

 

  1. Kommunstyrelsen har liksom Kun. lika stort ansvar för det som hänt, man kände till att ekonomin för beachvolleyboll tävlingarna hade dragit iväg över det beviljade beloppet sommaren 2017 men gjorde inget för att stoppa slöseriet med skattepengar.

Både Kun. och Kommunstyrelsen har uppvisat ett otroligt dåligt ledarskap.

Det har istället varit vänskapskorruption och tystnadskultur som har varit ledstjärnan för deras handlande.

 

 

 

 

 

Laholm den 17 april 2018

 

………………………………………………….

Bertil Johansson

Laholmspartiet.