18. feb, 2018

Interpellation till miljö-och byggnadsnämndens

ordförande Ove Bengtsson

 

 

Ända sedan det blev känt att det skulle byggas en telemast i Mellbystrand, har de närboende till denna mast protesterat mot detta bygge.

 

Ändå har miljö-och byggnadsnämnden i Laholm efter känt mönster ställt sig på byggherrens sida, och kört över alla de som ville hitta alternativa platser till denna mast.

Och man använder samma taktik, som under utbyggnaden av vindkraften, och när det gäller kvarteret hästen, man allierar sig med byggherrarna, och struntar i alla folkliga protester.

 

Det som miljö-och byggnadsnämnden skriver i beslut till bygglov, att platsen där masten nu är byggd inte stör de närboende är rent nonsens, den syns långväga omkring, och den stör grannarnas tv mottagning.

 

Och det blir inte bättre av att ordföranden för miljö-och byggnadsnämnden försöker att smita ifrån sitt ansvar, när det gäller de störningar som nu uppkommit, på av grund av att man beviljat bygglov för masten på nuvarande plats.

Det är många underliga turer i denna fråga, där miljö-och byggnadsnämndens ordförande har lovat att kommunen skall stå för kostnaderna för den utrustningen som behövs för att avhjälpa störningarna, och sedan förnekar han att han har lovat det. Hur man än försöker slingra sig från politiskt håll i Laholms kommun, har man ett ansvar gentemot sina kommuninvånare, om man fattar beslut som drabbar dem på ett negativt sätt.

 

Därför ställer jag följande frågor till miljö-och byggnadsnämndens ordförande:

 

 

  1. Vilket ansvar tycker du kommunen har när det gäller störningarna som uppkommit i

samband med mastbygget i Mellbystrand?

 

  1. Har du lovat att kommunen skall ta kostnaderna för den utrustning som krävs för att

avhjälpa dessa störningar?

 

  1. Och på vilket sätt har du bemött de personer som varit i kontakt med dig i denna fråga?

 

 

 

Laholm den 9 augusti 2017

 

……………………………………….

        Bertil Johansson

        Laholmspartiet.